Aktuality

Rekonstrukce v muzeu

Probíhá rekonstrukce interiéru a expozice muzea Eduarda Štorcha v Lobči:

Muzeum bude doplněno moderní technologií za přispění dotace SZIF a Evropského programu Museos vivos (Prestižně oceňovaný španělský program pro zaktraktivnění malých vesnických muzeí. Lobečské muzeum je jediné v ČR, které tuto dotaci využívá.) Při příležitosti stavebních úprav a instalace technologické části bude upravena a inovována také samotná expozice a výtvarně prostorové řešení interiéru. Libreto výstavy se nově více zaměří na osobnost Eduarda Štorcha jako učitele a inovátora školství, amatérského badatele, spisovatele ale i v civilní rovině jako souseda, přítele a možná i podivína. Archeologická část expozice bude svou strukturou inspirována známými Štorchovými díly Lovci mamutů a Minehava. Prostory dále nabídnou univerzální prostor pro workshopy, setkání, promítání nebo interaktivní hry a malou Štorchovu knihovnu. Bude zaměřena pro děti i dospělé.

Na úpravy muzea by měla dále navázat tematická stezka Eduarda Štorcha, která návštěvníky zavede na místa spojená s románem Minehava, ale představí také 1:1 některé Štorchovy výukové metody.