Eduard Štorch

Narodil se 10. dubna roku 1878 v Ostroměři u Hořic. V Hradci Králové absolvoval reálné gymnázium a učitelský ústav. Své učitelské povolání vykonával na řadě škol ve východních a severních Čechách (Mostecko). Podniká pedagogický výzkum a výsledek uveřejňuje v časopise Nová doba. Od roku 1903 až do odchodu do penze v roce 1938 pobývá v Praze, kde dlouho nedostává z politických důvodů definitivu (byl sociální demokrat). Po světové válce je v letech 1919—1921 školním inspektorem v Bratislavě a poté se opět vrací do Prahy.
Jednalo se o velice všestranného člověka. Jako pedagog usiloval o spojení školy s pobytem dětí v přírodě, mimo jiné vedl tábor pro děti a rodiče na pražském Libeňském ostrově. Dále vedl kursy plavání, bruslení i skautský oddíl, organizoval a vedl četné lyžařské kurzy pro učitele a mládež.

 

Vedle činnosti pedagogické k jeho zájmům patřila archeologie, k níž získal potřebné vědomosti samostudiem a později též vlastními archeologickými výzkumy i praktické zkušenosti. Archeologické výzkumy prováděl zejména v Praze a v krajině kolem Lobče na Mělnicku. Zabýval se též činností spisovatelskou, osvětovou a novinářskou.

Neméně významný byl i jeho zájem o etnografii, biologii a archeologii, kterou studoval u profesora Lubora Niederla. Výsledkem jeho vědecké činnosti byla nejen celá řada odborných knih, ale poznatky touto činností získané využil při psaní svých beletristických knih pro mládež, ve kterých zpracoval nejstarší období našich dějin a kterými se proslavil i v zahraničí, jejich ilustrace vytvořil malíř Zdeněk Burian.

 

Zemřel 25. června roku 1956 v Praze. Jeho hrob se nachází v obci Lobeč (okres Mělník).
zdroj : wikipedia