o museu

Vítejte v Museu Eduard Štorch, které sídlí v interiérech bývalé lobečské obecní školy.

PROHLÍDKU JE NUTNÉ ZAREZERVOVAT S PŘEDSTIHEM ZDE prostřednictvím systému Živá muzea.
Na výběr budete mít volné časy v rozmezí od 09:00 – 18:00 v jakýkoli den a muzeem Vás provede náš audioprůvodce! Zaslaný kód je platný až od okamžiku času rezervace. Je-li to možné, nechte si kód zaslat, prosíme, na email. SMS varianta je zpoplatněna.

Zde se můžete podívat na virtuální prohlídku přístupu do muzea: Informace pro návštěvníky

Expozice je věnována jednomu z nejvýznamnějších obyvatel obce, Eduardu Štorchovi, který je dobře známý jako spisovatel historických románů z období pravěku.

Spisovatel je pohřben na zdejším hřbitově a na jeho počest obec zřídila v roce 2010 muzeum v interiérech bývalé lobečské obecní školy. Více informací o místech Štorchova výskytu i posledního odpočinku v Lobči se dozvíte na živých mapách.

Lobečské muzeum je první v ČR, které se zařadilo do prestižního projektu Museos Vivos. Muzeum je doplněno moderní technologií za finanční podpory Evropské unie.

Reg. č. 20/006/19210/120/089/000395

Obec Lobeč realizovala v letech 2020 – 2022 projekt Projekt „Muzeum E. Štorcha – příprava prostor“
Hlavním cílem projektu byla revitalizace výstavních prostora  a zavedení nového režimu návštěvnického přístupu a podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.
Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova 2014+ prostřednictvím MAS Vyhlídky,z.s.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_cs.htm